Beleid en strategie van de Stichting Geniet & Geef

De momenten waarop je geniet maken je ervan bewust hoe goed je leven is. Daarom zijn dit ook de beste momenten om stil te staan bij het lot van mensen die minder geluk hebben. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van KiKa in 2012 is voor het eerst een speciaal bier gebrouwen waarvan de opbrengst geheel naar KiKa is gegaan. Initiator was Bier&cO die tot op de dag van vandaag een belangrijk drijvende factor achter de actie is. Vanwege het succes is dit initiatief voortgezet en sinds 17 maart 2014 in de vorm van een stichting.

Op dit moment is de stichting de initiator van de actie ‘De beste Brouwers voor het Goede Doel’, waarbij door een brouwer een speciaal bier wordt gebrouwen (tegen zo laag mogelijke kosten) en dat wordt verkocht via de horeca en (food) retail. De opbrengst van dat bier gaat, na aftrek van kosten, naar het goede doel. In de afgelopen jaren hebben de volgende brouwers meegewerkt: Brouwerij De Koning, Brouwerij Lindeboom, Brouwerij De Koningshoeven (La Trappe), Brouwerij AB-Inbev (Hertog-Jan), Brouwerij Jopen, Brouwerij ’t IJ, de Grolsche Bierbrouwerij. 2020 kende geen actie vanwege de Corona epidemie. In 2021 pakt de stichting de draad weer op en zal Brouwerij De Molen het Geniet & Geef bier brouwen. 

Sinds de oprichting van de stichting is er ruim een half miljoen euro ingezameld voor het goede doel Kika. Vanwege het succes en de enthousiaste reacties van alle betrokkenen kijken we als stichting ook naar mogelijkheden om het aantal acties uit te breiden en daarnaast ook andere doelen te ondersteunen. Daarom heeft de stichting vanaf 2022 als doel gesteld om ook een soortgelijke actie op te zetten met producten buiten de bier-categorie.

Samen met partners uit het bedrijfsleven worden consumentengoederen verkocht waarmee geld en aandacht wordt gegenereerd voor een vooraf geselecteerd goed doel dat zich in de kern richt op het welzijn van kinderen. De partners uit het bedrijfsleven zijn actief betrokken en nemen in de executie het voortouw. Stichting Geniet & Geef adviseert bij de opzet en ondersteunt in communicatie en administratie. 

Het doel waarvoor geld wordt ingezameld wordt in overleg met de partners vastgesteld. Daarbij ligt de focus voor Geniet & Geef op doelen die kinderen in moeilijke situaties helpen.  Geniet & Geef doneert daarbij aan erkende organisaties die zorgdragen voor de besteding van de middelen, zoals op dit moment Stichting Kinderen Kankervrij (“KiKa”). De opbrengst van de acties gaan, na aftrek van directe kosten, volledig naar het goede doel. Geniet & Geef keert geen vergoeding uit aan haar bestuurders, heeft geen winstoogmerk, geen personeel en het eigen vermogen bedraagt maximaal 10%.

Het financiële risico van de stichting is zeer beperkt doordat de stichting geen financiële verplichtingen aangaat met betrekking tot de commerciële acties: deze liggen bij de verkopende partij. In de afgelopen jaren betrof dit dus de brouwers. De stichting heeft jaarlijkse financiële verplichtingen richting haar accountant, webhosting, fiscus (afdracht btw) en verzekering (aansprakelijkheid).

Doelstelling

De doelstelling van stichting Geniet & Geef is om genietmomenten om te zetten in geefmomenten. De momenten waarop je geniet maken je ervan bewust hoe goed je leven is. Daarom zijn dit ook de beste momenten om stil te staan bij het lot van mensen die minder geluk hebben. 

Kamer van koophandel

Uittreksel laatste versie

Algemene gegevens

Stichting Geniet&Geef
Postbus 71255
1008 BG Amsterdam
Email : info@genietengeef.nl
KvK-nummer : 60240598
RSIN : 8538.23.649

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
​​​​​Jaarverslag 2015

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst en het bestuur ontvangt geen beloning. De stichting heeft alleen jaarlijkse financiële verplichtingen richting haar accountant, webhosting, fiscus (afdracht btw) en verzekering (aansprakelijkheid).